Nowe Jaworzno Grupa TAURON

Budowa nowych mocy - inwestycja Grupy TAURON

Współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR)

Dnia 28.03.2018 r. TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Na podstawie zawartych umów Fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT) będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia. Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział TAURON Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udział. Zawarcie powyższych umów z Funduszami stanowi istotny element realizacji strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 w zakresie budowy bloku 910 MW w Jaworznie w formule finansowania polegającej na obejmowaniu udziałów spółki NJGT przez partnerów zewnętrznych.

Kolejny krok milowy budowy bloku w Jaworznie

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON, realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Jest to efekt podpisanej w marcu br. umowy inwestycyjnej.

Ostatni zakończony etap budowy

Montaż konstrukcji estakad rurociągów sieci cieplnej i parowej. Gotowość sieci do rozruchu Bloku

Aktualny etap budowy

Dostawy oleju rozpałkowego; Roboty wykończeniowe i aranżacje wnętrz obiektów Bloku 910 MW

Na placu budowy może znajdować się
2897 pracowników

 
 
Postęp budowy: 83%

Czy wiesz, że...?

Nowy blok może zużywać nawet 2,4 mln ton węgla rocznie. Aby dostarczyć taką ilość paliwa, do elektrowni w ciągu roku przyjedzie ok. 40 tys. wagonów z węglem o średniej ładowności 60 ton każdy. Czas potrzebny by w kotle nowej jednostki spalić jeden wagon węgla to zaledwie 10 minut.

Aktualne zdjęcie

Styczniowe zdjęcia z placu budowy

Prognoza pogody

Dla oszczędnych każda jest dobra.

°c