Grupa TAURON Nowe Jaworzno 

Budowa nowych mocy - inwestycja Grupy TAURON

Współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR)

Dnia 28.03.2018 r. TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Na podstawie zawartych umów Fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT) będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia. Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział TAURON Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udział. Zawarcie powyższych umów z Funduszami stanowi istotny element realizacji strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 w zakresie budowy bloku 910 MW w Jaworznie w formule finansowania polegającej na obejmowaniu udziałów spółki NJGT przez partnerów zewnętrznych.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

W Grupie TAURON toczą się obecnie prace w celu wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w stosunku do płatności faktur zakupu dokonywanych przez Spółki Grupy TAURON.

Ostatni zakończony etap budowy

Montaż konstrukcji estakad rurociągów sieci cieplnej i parowej. Gotowość sieci do rozruchu Bloku

Aktualny etap budowy

Dostawy oleju rozpałkowego; Roboty wykończeniowe i aranżacje wnętrz obiektów Bloku 910 MW

Na placu budowy może znajdować się
2897 pracowników

Czy wiesz, że...?

Nowy blok może zużywać nawet 2,4 mln ton węgla rocznie. Aby dostarczyć taką ilość paliwa, do elektrowni w ciągu roku przyjedzie ok. 40 tys. wagonów z węglem o średniej ładowności 60 ton każdy. Czas potrzebny by w kotle nowej jednostki spalić jeden wagon węgla to zaledwie 10 minut.

Aktualne zdjęcie

Sierpniowe zdjęcia z placu budowy

Prognoza pogody

Dla oszczędnych każda jest dobra.

°c