Wyprowadzenie mocy
Maszynownia
Kotłownia
Chłodnia kominowa
Nawęglanie