TAURON Wytwarzanie S.A.Przekładki

Przeniesienie Osiedla Awaryjnego

Wycinki

Wyburzenia

Prace zrealizowane w 100%


Główny Wykonwca: Konsorcjum RAFAKO S.A. (Lider Konsorcjum) i Mostostal Warszawa S.A. (Członek Konsorcjum)


Odpopielanie Control Process S.A.

Nawęglanie TSR Sp. z o.o./Warbud S.A.

Olej rozpałkowy Miko-Tech Sp. z o.o. PBG Oil&Gas Sp. z o.o.

Budynek Techniczno - Administracyjny  BPBP S.A.

SUW, oczyszczalnia ścieków Instal Kraków S.A.

Sprężone powietrze Instal Kraków S.A.

Sieć wod-kan, ppoż., drogi, makroniwelacja, zieleń Miko-Tech Sp. z o.o. Eurovia Polska S.A.

Sieć teletechniczna, łączności i elektryczna Elektrobudowa S.A.

Estakady rurociągów, sieć cieplna i parowa, Omis S.A.


Wyprowadzenie mocy (linia blokowa 2x400 kV) Elbud Katowice S.A.

Układ doprowadzania wody Uniserv - Piecbud S.A. Kryza - Plast S.A.

Układ torowy Torpol S.A.