Dla środowiska

Jak uruchomienie bloku 910 MW wpłynie na środowisko?
Nowy blok budowany jest w najnowszych technologiach umożliwiających zmniejszenie negatywnego wpływu na otoczenie. Blok będzie emitował szesnaście razy mniej dwutlenku siarki, jedenaście razy mniej pyłów, pięć razy mniej tlenków azotu oraz zmniejszy wydzielanie dwutlenku węgla o 2 mln ton rocznie w porównaniu do mniejszych bloków 120 MW.Wskaźnik emisji dla bloków 120 MW*

Efekt ekologiczny - zmniejszenie emisji odpowiednio o: Wskaźniki emisji dla bloku 910 MW w Jaworznie

SO- 44 262,4 ton/rok

SO-94% SO-2 766,4 ton/rok

NOx - 15 422,7 ton/rok  

NOx - 82% NOx - 2 766,4 ton/rok 

Pył - 1 521,5 ton/rok

Pył -91% Pył -138,3 ton/rok

CO2 - 6,6 mln ton/rok

CO2 -28% CO2 -4,7 mln ton/rok

* Wyniki dla porównywalnej produkcji energii elektrycznej z blokiem 910 MW