Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON.
Gola

Sebastian Gola

Prezes Zarządu
Zdzisław Filip

Zdzisław Filip

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Brzózka Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Niemiec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kazimierz Szynol Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Gołębiowski Członek Rady Nadzorczej