Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

Adam Kampa

Prezes Zarządu

Łukasz Brzózka

Wiceprezes Zarządu

Janusz Oksiejczuk

Wiceprezes Zarządu

Ewa Palarczyk Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Dariusz Niemiec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kazimierz Szynol Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Ogłaza
Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej