Adam Kampa

Prezes Zarządu
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 2003 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Studiował na wydziale Mechaniczno – Energetycznym kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na specjalizacji Aparatura Procesowa. Jest także absolwentem Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Central Connecticut State University/ Politechnika Wrocławska (Executive MBA). Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń.
Od początku kariery zawodowej związany z energetyką. W latach 2003-2007 pracował w spółce Hedan, gdzie m.in. pełnił rolę kierownika działu obsługi przemysłu. Następnie pełnił funkcję zastępcy kierownika działu utrzymania ruchu i przesyłu w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Od 2008 roku związany z Fortum Power and Heat Polska Spółka z o.o., gdzie zajmował m.in. stanowiska: Power and Heat Investment Manager, CHP Plant Development Manager oraz Project Manager. W latach 2016 – 17 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Wytwarzanie, gdzie odpowiadał za inwestycje oraz obszar badań i rozwoju.

Od 2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON, która odpowiada za przygotowanie, budowę oraz działalność nowego bloku o mocy 910 MW, który powstaje na terenie Elektrowni Jaworzno.