Zdzisław Filip

Zdzisław Filip

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Posiada tytuł licencjata socjologii gospodarki oraz tytuł magistra socjologii. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1985 roku związany z kopalnią Brzeszcze. W latach 1998-2002 był członkiem zarządu powiatu oświęcimskiego, a w latach 2001-2003 pracownikiem Biura Zarządu Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA w Tychach. 
Od roku 2003 pracował w kopalni Brzeszcze na stanowisku kierownika działu systemów zarządzania. W spółce Nowe Brzeszcze Grupa TAURON pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. integracji z TAURON Wydobycie S.A. i Public Relations. Ukończył kurs członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zasiadał w kilku radach nadzorczych spółek handlowych. Aktualnie przewodniczący rady nadzorczej Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie oraz sekretarz rady nadzorczej MPL Kraków - Balice Sp. z o.o. W latach 2010-2014 radny województwa małopolskiego; wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, od 2014 roku wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Od stycznia 2016 roku do czerwca 2019 Prezes Zarządu TAURON Wydobycie S.A. W latach 2019-2021 zatrudniony w TAURON Polska Energia S.A. na stanowisku dyrektora wykonawczego obszaru BHP, pełnił również obowiązki dyrektora wykonawczego obszaru Klimatu. Członek rady naukowej Głównego Instytutu Górnictwa. Wyróżniony odznaczeniami resortowymi i państwowymi, posiada stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.